ภาพประชาสัมพันธ์

โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชวารี
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ SDU เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ SDU เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40 ณ โรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (MOU)
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ หงษ์เกิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมติดตามผลความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างมาตราองค์กรเพื่อความปลอดทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ บริษัท วนชัย พาเน
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางอัมเรศ พรหมทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการงานประกันสังคม ณ ที่ทำการชุมชนตลาดใหม่ (ดอนนก) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษ
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนงนุช รักเขียว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ณ พระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ โดยมีนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นป
วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ  ณ สถานที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2566 โดยได้มอบของเยี่ยมพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ จำนวน 62
 1 2 3 >  Last ›