ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
14-11-2565 การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-11-2565 - 22-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
14-11-2565 - 22-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2565