ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
20-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เฉพาะเจาะจง 20-02-2566 - 27-02-2566
( 08:30 - 16:30 )
20-02-2566 - 27-02-2566
( 08:30 - 16:30 )
20-02-2566
29-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เฉพาะเจาะจง 29-11-2565 - 06-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2565 - 06-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
06-12-2565
29-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ USB จำนวนเงิน 250.00 บาท เฉพาะเจาะจง 29-11-2565 - 06-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2565 - 06-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
06-12-2565
30-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,600 บาท เฉพาะเจาะจง 30-09-2565 - 07-10-2565
( 08:30 - 16:30 )
30-09-2565 - 07-10-2565
( 08:30 - 16:30 )
30-09-2565
30-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงินจำนวน 13,043 บาท เฉพาะเจาะจง 30-09-2565 - 07-10-2565
( 08:30 - 16:30 )
30-09-2565 - 07-10-2565
( 08:30 - 16:30 )
30-09-2565
31-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดรัมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P225d เฉพาะเจาะจง 31-08-2565 - 07-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
31-08-2565 - 07-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
31-08-2565
29-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เฉพาะเจาะจง 29-08-2565 - 05-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-08-2565 - 05-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-08-2565
22-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงบริเวณ ชั้น 1 เฉพาะเจาะจง 22-08-2565 - 29-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-08-2565 - 29-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-08-2565
08-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 เฉพาะเจาะจง 08-08-2565 - 15-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-08-2565 - 15-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-08-2565
08-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง 08-08-2565 - 15-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-08-2565 - 15-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-08-2565
08-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องอัดสำเนา เฉพาะเจาะจง 08-08-2565 - 15-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-08-2565 - 15-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-08-2565