ข่าว : รมว.เฮ้ง ห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพ ส่งเลขาธิการ สปส. 'บุญสงค์' ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

26 กันยายน 2565


รมว.เฮ้ง ห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพ

ส่งเลขาธิการ สปส. 'บุญสงค์' ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางสาวสุภาวดี พระภายไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดพัทลุง

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ พร้อมกำชับให้ผมและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือดูแลให้กำลังใจ ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ เพื่อให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมที่พร้อมดูแลผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวันนี้ ผมและคณะลงพื้นที่มอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้านพัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ชื่อ นายสมปอง รุ่งเรือง ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 จากสาเหตุเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ แขน ขาข้างขวาอ่อนแรง เดินไม่ได้ พูดไม่ได้ เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 92,000 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยินดีพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกคน เมื่อประสบเหตุไม่คาดคิดขึ้นในชีวิต อาจทำให้เป็นทุพพลภาพก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ที่ให้การคุ้มครองดูแลไปตลอดชีวิต เพราะผู้ประกันตน คือ “ครอบครัวประกันสังคม”

 ---------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506