รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 (สังกัดส่วนกลาง)

05 มกราคม 2566

                ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสงคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 (สังกัดส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2565 นั้น

                บัดนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมฯ ทั้งนี้ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาฯ อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบ