สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

23 พฤศจิกายน 2565

หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา