สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์

23 พฤศจิกายน 2565

หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานมาตรา 40 ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา และเครือข่ายฯ ประจำ อ.ฉาง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์