ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40

23 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา