ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

11 พฤศจิกายน 2565

ประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ และประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40  ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์