ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40

11 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานมาตรา 40 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมมาตรา 40 ณ โรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา