เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ครััีงที่ 25 ประจำปี 2565

11 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสันติ อารัชกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ ท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา