ประกันสังคมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

11 พฤศจิกายน 2565

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน