สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ

06 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ โดยนำรถโมบายให้บริการ