สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาาขาสะเดา จัดประชุมแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ณ อำเภอเทพา

06 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาาขาสะเดา จัดประชุมแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ณ อำเภอเทพา หาแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกันตนในพื้นที่อำเภอเทพา ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง