ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

22 กรกฏาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ