ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

16 ธันวาคม 2563

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จ.สงขลา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตั้งวันที่ 16-21 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. ตำแหน่งพยาบาล 3 จำนวน 1 อัครา
2. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 3 จำนวน 1 อัครา
3. ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน 3 (สาขาช่างเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัครา
(รายละเอียดคุุณสมบัติตามเอกสารแนบ)