ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
สำนักงานประกันสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
นายจ้าง รับ ลูกจ้าง 60 ปี เข้าทำงานต้องทำอย่างไร
ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการนายจ้างชำระเงินสมทบ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ผลสำรวจความพึงพอใจ Q1
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจSMEs