ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว: เริ่มแล้ว ! ประกันสังคม ชวน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ลงทะเบียนผ่าน e service ตั้งแต่ 15 – 31 ธ.ค.64 นี้
ข่าว : ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน เปิดมุม ประกันสังคม Smile Corner รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี
ข่าว : สปส.แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) พร้อมนำส่งเงินสมทบ ตามความเป็นจริงให้ครบ เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ข่าว : แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 65
ข่าว : ข่าวดี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมบูสเตอร์ เข็ม 3 เตรียมลงทะเบียนผ่าน e service ของประกันสังคม เริ่ม 15 ธ.ค.64 นี้
ข่าว : รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจงและพิธีลงนามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2565
การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
สปส.อำนวยความสะดวกแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)
สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานประกันสังคม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
สำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น
‹ First  < 19 20 21