ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

06 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัสงขลา มอบหมายให้ นางอัจฉราพร พัฒนพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเบ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช