ประชาสัมพันธ์งานมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา ณ หมู่ที่ 12 บ้านลำเปาตก ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

08 ธันวาคม 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา โดยนางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานมาตรา 40