มอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้

30 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ จำนวน 10 เครื่อง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา