มอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง

24 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสมเกียรติ สิริชูทรัพยื ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียน จำนนวน 4 แห่ง