มอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม

14 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมเกียรติ  สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  มอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่