ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณลานดนตรี

14 มกราคม 2565

นายสมเกียรติ  สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช