มอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม

14 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสมเกียรติ  สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้ามอบของเยี่ยมผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา