สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านโควิด-19

27 พฤษภาคม 2564

วันที่ 27 พ.ค. 64 นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมบริจาคถุงมือแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมี นพ. อุทิิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ