วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

21 พฤษภาคม 2564

กำหนดวันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยกำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"