ภาพประชาสัมพันธ์

นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสันติ อารัชกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเสวนา ในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานส่วนภูมิภาค
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU คลินิกทันตกรรม
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU คลินิกทันตกรรม
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา ประชาสัมพันธ์งานมาตรา 40
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับการตรวจรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกันสังคมจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ประจำปี 2565 (ภาคใต้)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์
 1 2 3 >  Last ›