ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
20-09-2565 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน ( TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-09-2565 - 27-09-2565
( )
28-09-2565 - 28-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-09-2565