ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
30-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองจดหมายพร้อมพิมพ์ที่อยู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร วัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง