ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 3 สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5

02 พฤษภาคม 2566