ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
19-06-2563 ขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 19-06-2563 - 24-06-2563