ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
26-06-2563 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-06-2563 - 01-07-2563
( 08:30 - 16:30 )
26-06-2563 - 02-07-2563
( 08:30 - 16:30 )
02-06-2563