ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน และอาคารพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ และก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมซิลิโคนขอบกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลฯ (e-Payment) ประจำปี 2566
11-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย
11-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลฯ (e-Payment) ประจำปี 2566
21-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›