ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
07-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุจัดตั้งโต๊ะหมู่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแซมซ่อมรถจักรยานยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จัดตั้งโต๊ะหมู่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ระแนงหน้าสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ EPSON LQ-2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›