ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม (ตะแกรงโปร่ง เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม (สเปรย์แอลกอฮอล์ Baby Care) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของเยี่ยมทุพพลภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉากกั้นพลาสติกใส)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผ้าหมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf