สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

28 มิถุนายน 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ