ร่วมกิจกรรมปั่นไปเก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ตามโครงการ

08 เมษายน 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวรัชนี วงศ์ภูมิชัย ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปั่นไปเก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ตามโครงการ "สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า" โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานปั่นจักรยานออกจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีไปจนถึงบริเวณดงยางนาอินวกูล หมู่ที่ 10 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี