งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

31 มีนาคม 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาวรัชนี วงศ์ภูมิชัย ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี  และรับชมวีดีทัศน์คำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน