กิจกรรม 5 ส. ร่วมใจ Big Cleaning Day

29 มีนาคม 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวรัชนี วงศ์ภูมิชัย ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 5 ส. ร่วมใจ Big Cleaning Day เพื่อเก็บเอกสารและทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้ดูสะอาดอยู่เสมอพร้อมให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี