ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
24-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ฝ้าเพดานภายนอกอาคารสำนักงาน ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 8769 สตูลปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-10-2566 ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
25-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) ปี 2566 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนือง) ปี 2566 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
25-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8769 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-07-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
13-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1088 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 1895 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (หลังคา,ฝ้าเพดาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1088 สตูล ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›