ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-05-2565 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือสำหรับโครงการสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือสำหรับโครงการสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกแท้) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565)
25-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดของขวัญเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในาถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปี 2565 (เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก แบบมีกระดาษ เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย และเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปี 2565 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปี 2565 เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-02-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)
27-12-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
17-12-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2565 แยกตามจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2565 แยกตามจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง และหนู สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-11-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเสื้อยืดคอวีโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-11-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >