ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกแท้) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง 9x11 นิ้ว) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษทรัพย์สิน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องกรองน้ำระบบทำน้ำร้อน -น้ำเย็น) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000.00 บาท เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
27-06-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-05-2565 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือสำหรับโครงการสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือสำหรับโครงการสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกแท้) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างต่ำกว่า 5,000.00 บาท เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
25-03-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดของขวัญเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในาถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปี 2565 (เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก แบบมีกระดาษ เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย และเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปี 2565 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปี 2565 เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›