ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
31-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (หลังคา,ฝ้าเพดาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1088 สตูล ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1088 สตูล
09-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ตรวจเช็คระยะ 90,000 กม.หมายเลขทะเบียน นข 1088 สตูล)
10-04-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
23-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดกดเรียกฉุกเฉิน ห้องน้ำผู้พิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุสำนักงาน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดของขวัญเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (intermediate Care) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกน้ำเก็บความร้อนและแก้วน้ำเก็บความเย็นโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-10-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-10-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)
05-10-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าขนหนูนาโนโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›