ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
11-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกน้ำเก็บความร้อนและแก้วน้ำเก็บความเย็นโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-10-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-10-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)
05-10-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าขนหนูนาโนโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินทั่วไป ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกแท้) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง 9x11 นิ้ว) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษทรัพย์สิน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องกรองน้ำระบบทำน้ำร้อน -น้ำเย็น) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัางหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
27-06-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-05-2565 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือสำหรับโครงการสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือสำหรับโครงการสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกแท้) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >