ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-11-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเสื้อยืดคอวีโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-11-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ตรวจเช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน กค - 8769 สตูล) ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกแท้ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการพทย์ ปี 2564 โดยวิธีเฉาพเจาะจง
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9x11 นิ้ว ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานลิ้นชักใส่เอกสาร A4 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าช้อปปิ้งโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อร่มพับ 2 ตอน โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-10-2564 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งกันสาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2564 ประกาศชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกแท้) ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ปี 2564
11-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
11-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
27-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง 9x11 นิ้ว ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนนิ้ว โดยเฉพาะเจาะจง
16-03-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องเผยถ่ายภาพดิจิตอล
02-02-2564 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติวซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >