สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-08-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1)
07-07-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1)
05-06-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1)
05-05-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (แบบ สขร.1)
10-04-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
31-03-2566 รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
06-03-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1)
06-02-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (แบบ สขร.1)
05-01-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1)
05-12-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1)
07-11-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1)
05-10-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (แบบ สขร.1)
09-09-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร.1)
08-08-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (แบบ สขร.1)
05-07-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1)
07-06-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1)
05-05-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (แบบ สขร.1)
07-04-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (แบบ สขร.1)
07-03-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1)
07-02-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (แบบ สขร.1)
 1 2 >