สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
06-05-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (แบบ สขร.1)
07-04-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565
05-04-2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
07-03-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
07-02-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565
18-10-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564.pdf
06-07-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
28-04-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
07-01-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4
01-06-2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563