สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
05-10-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (แบบ สขร.1)
09-09-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร.1)
08-08-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (แบบ สขร.1)
05-07-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1)
07-06-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1)
05-05-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (แบบ สขร.1)
07-04-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (แบบ สขร.1)
07-03-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1)
07-02-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (แบบ สขร.1)
05-01-2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
18-10-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564.pdf
06-07-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
28-04-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564