สำนักงานประกันสังคม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

09 เมษายน 2565