ข่าว : ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33, 39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66

27 เมษายน 2566

ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33, 39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66

                นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิการดูแลผู้ประกันตน โดยในปีนี้ยังคงมุ่งกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรช่วงอายุที่มีความเสี่ยงอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรง สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้กับผู้ประกันตน กำหนดปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งในปี 2566 นี้ ได้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน

               เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีโรคประจำตัวหรือ มีประวัติการแพ้วัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สำหรับในกรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 02-956-2502, 2509-10 จะดำเนินการประสานหาสถานพยาบาล ที่ผู้ประกันตนสะดวกเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน