ข่าว : เริ่มแล้ววันนี้ เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 40 ผ่าน QR Code (Cross Bank Bill Payment บริการชำระบิลข้ามธนาคาร)

02 พฤษภาคม 2566

เริ่มแล้ววันนี้ เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคม

มาตรา 33 และมาตรา 40 ผ่าน QR Code (Cross Bank Bill Payment บริการชำระบิลข้ามธนาคาร)

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการชำระเงินสมทบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน โดยในครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 40 ผ่าน QR Code (Cross Bank Bill Payment บริการชำระบิลข้ามธนาคาร) ซึ่งนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบโดยสแกน QR Code ผ่าน Mobile banking ของธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคารที่รองรับ การชำระบิลข้ามธนาคาร หลังจากนั้นธนาคารต่างๆ จะทำการโอนเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e–Receipt) ได้ทันทีที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th/erc) โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีธนาคารและหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Payment) ทั้งหมด 15 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด สำหรับหน่วยบริการ ที่ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านระบบ Mobile Application ได้แก่ ShopeePay/Shopee หากนายจ้าง ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน