ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สปจ.สตูล
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ
ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ป้องกัน Covid-19
สินเชื่อ สปส.เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
สำนักงานประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทมบกองทุนประกันสังคม
ข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564
ข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2563
ข่าว : รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment
ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563
ข่าว : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต
ข่าว : สปจ.สตูลร่วมตรวจการคัดกรองแรงงานไทยในมาเลเซียเดินทางข้ามแดนมาประเทศไทย
ข่าว : ประกันสังคมจังหวัดสตูล ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ข่าว : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563
ข่าว : ประกันสังคมยืนยัน หลักฐานมาครบจ่ายหมดทุกราย
ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)