ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่รับดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 แบบ เจอ แจก จบ
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
สำนักงานประกันสังคม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานประกันสังคม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สปจ.สตูล
ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ป้องกัน Covid-19
สินเชื่อ สปส.เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
สำนักงานประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทมบกองทุนประกันสังคม
ข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564
ข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2563
ข่าว : รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2563
ข่าว : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต
ข่าว : สปจ.สตูลร่วมตรวจการคัดกรองแรงงานไทยในมาเลเซียเดินทางข้ามแดนมาประเทศไทย
 1 2 >