ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศ ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม (แก่ผู้ประกันตน)เพิ่มเติม ฉบับที่ 68
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ 2)
จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน ที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม ปี 2565
จำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
จำนวนนายจ้างและลูกจ้าง ที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60-70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60-70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
โดนหมากัด แมวข่วนไม่ต้องร้อนใจ❗ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ
อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
สำนักงานประกันสังคม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานประกันสังคม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่รับดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 แบบ เจอ แจก จบ
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สปจ.สตูล