ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-03-2566 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมีกพิมพ์)
  ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมีกพิมพ์).pdf
10-01-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)
29-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2565 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาห้วยยอด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf