รับสมัครบุคลากร

 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบในการประเมิน
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ