ข่าว : ประกันสังคม ชี้แจง กรณีวิศวกรสาว ร้องโรงพยาบาล ลักไก่เบิกสิทธิประกันสังคม

03 พฤศจิกายน 2565

ประกันสังคม ชี้แจง กรณีวิศวกรสาว ร้องโรงพยาบาล ลักไก่เบิกสิทธิประกันสังคม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจง กรณีวิศวกรสาว (ผู้ประกันตน) ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม หลังถูกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี มั่วประวัติการรักษา ทั้งที่ไม่เคยแอดมิดนอน รพ.จริง แถมเอาไปเบิกสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคมทำให้เสียสิทธิประกันชีวิต นั้น ตนได้สั่งการให้นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที พบว่า ประเด็นที่ 1 ข้อมูลการเข้ารักษาตัวของผู้ประกันตนตามเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่เข้ารับรักษาในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2561 นั้น ตรงกับข้อมูลการบันทึกเบิกการรักษาของประกันสังคม สำหรับประเด็นที่ 2 กรณีเวชระเบียนของโรงพยาบาล ระบุผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว 4 วัน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 นั้น ตรวจสอบแล้ว ไม่มีการบันทึกเบิกสิทธิการรักษาของประกันสังคม ฉะนั้น ตามที่เป็นข่าวว่า ที่มีการบันทึกในเวชระเบียนของโรงพยาบาลจึงไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด   

นายบุญสงค์ ฯ เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นการรักษาของสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบประกันสังคม จะร่วมดูแลผู้ประกันตนให้เป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์กำหนด ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การดูแลรักษาพยาบาลในระยะเริ่มแรกของการเจ็บป่วยจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีทีมแพทย์ตรวจประเมินคุณภาพ และมาตรฐานของสถานพยาบาล พร้อมพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์การเจ็บป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการแก่ผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นต่อไป   

................................

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน