ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม

08 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่  ๕  สิงหาคม ๒๕๖๕ นายวิชัย  จันทร์บุญ  ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสาวนัธา ธนโชคภิรมย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสมบติ รอดระวังภัย นักวิชาการประกันสังคม ๔ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเช้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตรใน วันธรรมสวนะ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี