วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นายวิชัย จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสาวสุนัน จันทร์ตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

07 กรกฏาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นายวิชัย จันทร์บุญ  ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสาวสุนัน จันทร์ตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม