ออกตรวจติดตามเร่งรัดหนี้

01 กรกฏาคม 2565

           วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิชัย จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามเร่งรัดหนี้สถานประกอบการค้างชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  จำนวน ๘ แห่ง